Södra folkparken

Dansbanevägen, kvarteren Karusellen och Lyckohjulet är några exempel på de spår som finns kvar av Södra folkparken. Den byggdes i ett skogsparti i Västberga vid Södertäljevägen och mitt emot Midsommarkransen. Verksamheten startades av några medlemmar från Liljeholmens Folkets Hus och invigdes av Hjalmar Branting 1915. Här uppfördes en sommarteaterscen, dansbana, serveringspaviljong m.m. Parken låg i ett 60 000 kvm stort skogsområde som även var populärt utflyktsmål på söndagar för familjerna i Midsommarkransen. Anläggningen (restaurang, dansbanor, möteslokaler) drabbades av en stor brand 1927. Föreningen som redan innan branden hade ekonomiska problem gick i konkurs året därpå. Det var slutet för arbetarrörelsens inblandning i Södra folkparken och företaget Nöjesfältet tog över. Parken drevs sedan som nöjesfält till mitten av 1940-talet när den defenitift lades ner för att bli bostadsområde.

Ritningen visar fasaden till om- och tillbyggnad för danssalen som uppfördes året innan branden. De andra ritningarna visar ett ekonomihus, med andra ord utedass, från 1915, sommarteatern 1919 och slutligen en situationsplan över området från 1921 (stämplat 1928). Samtliga ritningar utom ekonomihuset, som är osignerat, är ritade av Torsten Stubelius.

Södra folkparken

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Kommentarer (2)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco