Spårvägen vid Telefonplan

Spårvägstrafiken mellan Liljeholmsbron och Midsommarkransen öppnade i privat regi 1911 och övertogs av Aktiobolaget Stockholms Spårvägar 1920.  Till att börja med var vändplanen vid Svandamsparken. Dragningen till Telefonplan måste ha kommit samtidigt med att LM Ericsson flyttade ut sin fabrik till området och även bostäder började byggas. Här vid vändplanen planerades det för en toalett för spårvägspersonalen.

Tunnelbanan öppnade 1964.

Spårvägen vid Telefonplan

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco