Nya Inlägg

(Sida 1 av 1)

Smaragden 4

Smaragden 4

Från: |

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco