Telefonstationen vid Brunkebergstorg

Allmänna Telefonaktiebolagets hus i kvarteret Åskslaget vid Brunkebergstorg, fasad mot Malmskillnadsgatan och Norra Smedjegatan. Ritningen hör till det andra bygglovsärendet för byggnaden och är signerad ”Stockholms allmänna telefonaktiebolags ingeniörs expedition den 19 april 1898 John Quist”.

Telefonstationen ritades 1884-1886 av Magnus Isæus och Carl Sandahl. På taket reste sig ett mäktigt telefontorn i järn, från vilket telefonledningar drogs ut över taken till de olika abonnenterna. I det första bygglovet från 1884-1885 finns inte telefontornet utritat. Men på denna senare ritning från 1898 ser vi en bit av tornet på byggnadens tak. Vid invigningen 1887 var det över 4000 trådar som spände ut från tornet! Telefontornet revs efter en brand på 1950-talet och huset revs på 1960-talet.

Så här beskrevs tornet i artikeln ”Stockholms Allmänna Telefonaktiebolags nya hus” i Tekniska Tidskrift vid invigningsåret 1887:

”Ofvanpå huset reser sig en kolossal telefonställning af jern, 22,5 m hög med 16,5 x 14,3m sidor och lemnande plats för inalles 6 068 telefonhattar, likformigt fördelade öfver de 6 öfversta facken. Ställningen är utförd af Motala Mekaniska Verkstad. För dess dekorering utlystes, såsom torde vara kändt, förlidet år en pristäfling; men af de inkomna förslagen befans intet lämpligt för utförande, hvarför med ledning af nämda förslag uppgjorts en del nya projekt, af hvilka ett af arkitekten F. Eckert lemnadt blifvit antaget till utförande nästa vår.”

Under ”Lär mer och ladda ner” till höger finns länk till artikeln i Teknisk Tidskrift – där du också kan se fina illustrationer av både fasad, interiör och telefontornet från 1887. Till höger finns även länkar till en nutida artikel av Johan Lindberg, Svenska Dagbladet, med många äldre fotografier och en film om tornet från 2012.

Telefonstationen vid Brunkebergstorg

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco