Tidiga radhus

Observera, den här webbsidan uppdateras inte längre. Istället kan du läsa mer om ritningarna på Stockholmskällan.

Radhusen utmed Margaretavägen i Gamla Enskede hör till de första radhusen i Sverige. Husen uppfördes av Stockholms stads Lantegendomsnämnd. Från början planerade man att uppföra 300 radhus, men det blev bara 37 stycken. Radhuset som bostadsform var nytt, husen blev svårsålda och fick hyras ut istället.

Gamla Enskede planlades 1908 av Per Olof Hallman. Förebilden var engelska och tyska trädgårdsstäder och Enskede kom att bli Sveriges första trädgårdsstad. Gamla Enskede är idag klassat som riksintresse.

Ritningen visar fasad mot gatan, radhus typ 1, mellanhus och hörnhus. Använd länk till höger för att se plan av bottenvåningen.

Tidiga radhus

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco