Ungdomshem i Hökarängen

Observera, den här webbsidan uppdateras inte längre. Istället kan du läsa mer om ritningarna på Stockholmskällan.

Ungdomshem och barnstuga i två sammanhörande hus av David Helldén. Planer över ungdomshemmet med beskrivningar av de olika rummens funktion.

Byggnaden fungerade en tid som hem för ensamstående mödrar. Idag är det bostäder i de två byggnaderna.

Se gärna fler ritningar från Hökarängen: barnstugan, sicksackhuset, hus utmed centrumgatan, radhus i Skönstaholm och t-banestationen.

Ungdomshem i Hökarängen

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco