Villa Myrdal

Villa Myrdal, Alva och Gunnar Myrdals hem i Stora Mossen i Bromma mellan åren 1937-1947, ritades av Sven Markelius i nära samarbete med Alva Myrdal. Den utpräglat funktionalistiska villan har en differentierad planlösning med separerade rumsfunktioner. Övervåningen var reserverad för föräldrarna och rymde bl.a. gemensamt arbetsrum, arkivrum och sovrum. I bottenvåningen fanns utrymme för barnen, familjens gemensamma liv, socialt umgänge samt tjänstefolkens rum och arbetsutrymmen.

Alva Myrdal arbetade aktivt med att hitta former för kvinnor att kombinera moderskap och yrkesarbete; där utveckling av barnpassning och fostran med professionellt utbildad personal spelade en viktig roll. I planeringen av huset kan vi utläsa denna jämställdhetssträvan. En förutsättning var i detta fall anställt tjänstefolk och vi kan i Villa Myrdals utformning också uttyda en uppdelning i generation och klass.

Alva och Gunnar Myrdal var båda socialdemokratiska politiker.

Under ”Läs mer och ladda ner” till höger kan du öppna fler ritningar på villan.

Fler exempel från Bromma: Småstuga i Olovslund, P C Jersilds barndomhem i Norra Ängby, Per Albinhusen och Funkisvilla Södra Ängby.

Villa Myrdal

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco