Vindsvåning år 1863

Här ett förslag om byggande av vindsvåning i Gamla stan.  Kaminer och kök och med latrinerna i trappan.  I samlingen finns många  exempel på fint kolorerade ritningar, ett  annat här på bloggen är  Ottolina Falk och guldgrävarens hus.

I samlingen finns också många exempel  som inte blev av.  Är detta ett sådant?

 

 

Vindsvåning år 1863

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco